Miksi auto tärisee ja pomputtaa?

-

miksi auto tärisee ja pomputtaa

Autoilu on tärkeä osa monien ihmisten elämää, mutta se voi olla melko epämiellyttävää ja jopa vaarallista, jos auton ohjaus ei ole kunnossa. Yksi yleisimmistä autojen ongelmista on tärinä ja pomppiminen ajon aikana, joka voi aiheuttaa epämukavuutta ja lisätä turvallisuusriskiä.

Tämän artikkelin tarkoituksena on käsitellä syitä auton tärinään ja pomppimiseen sekä kertoa, miten näitä ongelmia voidaan välttää. Lisäksi tarkastelemme tärinän ja pomppimisen vaikutuksia kuljettajan ja matkustajien terveyteen ja turvallisuuteen.

Jatka lukemista saadaksesi tietää, miksi auto tärisee ja pomputtaa ja mitä voit tehdä sen korjaamiseksi.

Yleisimmät syyt auton tärinään ja pomppimiseen

Auton tärinä ja pomppiminen ovat ongelmia, joita monet autoilijat kohtaavat säännöllisesti. Ne voivat olla merkki monista eri syistä, joista joitain ovat helposti korjattavissa, kun taas toiset voivat vaatia enemmän huomiota ja kalliimpia korjauksia. Käsittelemme yleisimpiä syitä auton tärinään ja pomppimiseen, kuten renkaiden epätasapainoa, jousituksen ongelmia, jarrujen kulumista ja ohjausjärjestelmän vikoja.

1. Renkaiden epätasapaino

Renkaiden epätasapaino on yksi yleisimmistä syistä auton tärinään ja pomppimiseen ajon aikana. Epätasapainoiset renkaat voivat aiheuttaa epämukavuutta ja lisätä renkaiden kulumista, mikä voi vaikuttaa myös ajoneuvon suorituskykyyn ja turvallisuuteen.

Miksi renkaat epätasapainottuvat?

Renkaat voivat epätasapainottua useista eri syistä. Yleisin syy on, kun painot renkaan sisällä siirtyvät tai irtoavat. Tämä voi tapahtua esimerkiksi töyssyn ylityksessä tai jos autolla ajaa pitkään huonokuntoisilla teillä. Lisäksi renkaat voivat olla epätasapainossa valmistusvirheiden tai kulumisen takia.

Miten renkaiden epätasapaino vaikuttaa ajoneuvon suorituskykyyn ja turvallisuuteen?

Epätasapainoiset renkaat voivat aiheuttaa auton tärinää ja pomppimista ajon aikana, mikä voi vaikuttaa kuljettajan ja matkustajien mukavuuteen. Lisäksi ne voivat lisätä renkaiden kulumista ja vähentää niiden käyttöikää. Renkaan epätasapaino voi myös vaikuttaa ajoneuvon ohjattavuuteen ja jarrutuskykyyn, mikä voi lisätä turvallisuusriskiä.

Kuinka renkaiden epätasapaino voidaan korjata?

Renkaiden epätasapaino voidaan korjata tasapainotuksella. Tämä tarkoittaa, että renkaan sisälle asetetaan pieni paino, joka tasapainottaa renkaan pyörimistä. Tasapainotus voidaan suorittaa renkaiden vaihdon yhteydessä tai erikseen tarvittaessa.

Miten renkaiden epätasapainoa voidaan välttää?

Renkaiden epätasapainoa voidaan välttää säännöllisellä huollolla ja tarkastamalla renkaiden kunto säännöllisesti. Varmista, että renkaissa ei ole painojen siirtymistä tai muita vaurioita, ja pyydä ammattilaisen apua tarvittaessa. Lisäksi vältä ajamista huonokuntoisilla teillä ja töyssyjen yli ajamista kovalla vauhdilla.

2. Jousituksen ongelmat

Jousitus auttaa pitämään auton renkaat tiellä ja parantaa ajomukavuutta. Kuitenkin, jousituksen ongelmista johtuen, auton ajomukavuus voi heikentyä ja jopa vaarantaa kuljettajan ja matkustajien turvallisuuden.

Yleisimmät jousitukseen liittyvät ongelmat

 1. Iskunvaimentimien kuluminen: Iskunvaimentimet ovat jousituksen tärkein osa, ja niiden tehtävä on vaimentaa auton renkaiden tärinää ja pomppimista. Pitkäaikainen käyttö ja huono tienpinta voivat kuitenkin kuluttaa iskunvaimentimia ja vähentää niiden tehokkuutta.
 2. Kierrejousien katkeaminen: Kierrejouset ovat jousituksen perusosa, ja niiden tehtävä on tukea auton painoa ja vaimentaa tärinää. Jos kierrejousi katkeaa, auton ajo voi muuttua epävakaaksi ja vaaralliseksi.
 3. Pallonivelten kuluminen: Pallonivelten tehtävä on yhdistää jousitus auton runkoon ja ohjata renkaita. Jos pallonivelten kumit kuluvat, ne voivat aiheuttaa kolinaa ja tärinää ajon aikana.
 4. Kallistuksen vaimentimien kuluminen: Kallistuksen vaimentimien tehtävä on pitää auton runko tasaisena käännöksissä. Jos ne kuluvat, auton ajokäyttäytyminen voi muuttua epävakaaksi ja vaaralliseksi.

Vaikutukset jousituksen ongelmiin

Jousituksen ongelmien vaikutukset voivat olla vakavia. Ne voivat aiheuttaa auton tärinää, pomppimista ja epävakaata ajoa. Lisäksi ne voivat lisätä renkaiden kulumista ja vaikuttaa ajoneuvon jarrutuskykyyn. Jos jousituksen ongelmia ei korjata ajoissa, ne voivat johtaa vakaviin onnettomuuksiin.

Kuinka jousituksen ongelmat voidaan korjata?

Jousituksen ongelmat voidaan korjata ammattilaisen avulla. Iskunvaimentimien ja kallistuksen vaimentimien kuluneet osat voidaan vaihtaa uusiin. Kierrejouset ja pallonivelet voivat myös tarvita vaihtoa, jos ne ovat liian kuluneet tai katkenneet.

3. Jarrujen kuluminen

Jarrujärjestelmä on yksi tärkeimmistä osista auton turvallisuuden kannalta. Se on vastuussa auton nopeuden hidastamisesta ja pysäyttämisestä tarvittaessa. Kuitenkin, jarrujen kuluminen voi aiheuttaa vakavia ongelmia auton jarrujärjestelmässä, mikä voi vaarantaa kuljettajan ja matkustajien turvallisuuden.

Yleisimmät jarrujen kulumiseen liittyvät ongelmat

 1. Jarrupalojen kuluminen: Jarrupalojen tehtävä on puristaa jarrulevyjä hidastaakseen auton nopeutta. Pitkäaikainen käyttö, raskas kuormitus tai jarrujen liian pitkä käyttö voivat kuluttaa jarrupaloja, mikä voi heikentää jarrujen tehokkuutta.
 2. Jarrulevyjen kuluminen: Jarrulevyt toimivat yhdessä jarrupalojen kanssa hidastaakseen auton nopeutta. Pitkäaikainen käyttö ja jarrupalojen huono kunto voivat kuluttaa jarrulevyjä, mikä voi vaikuttaa jarrujärjestelmän suorituskykyyn.
 3. Jarrunesteiden vanheneminen: Jarrunesteiden tehtävä on välittää jarrupalojen paine jarrusylintereihin. Pitkäaikainen käyttö ja lämpötilan vaihtelut voivat kuitenkin vaikuttaa jarrunesteiden ominaisuuksiin ja aiheuttaa sen vanhentumista. Tämä voi johtaa jarrujärjestelmän tehokkuuden heikentymiseen.

Vaikutukset jarrujen kulutukseen

Jarrujen kuluminen voi vaikuttaa jarrujärjestelmän tehokkuuteen. Kuluneet jarrupalat tai jarrulevyt voivat heikentää jarrujen kykyä hidastaa auton nopeutta ja pidentää jarrutusmatkaa. Jarrunesteiden vanheneminen voi myös vaikuttaa jarrujärjestelmän suorituskykyyn, mikä voi johtaa jarrujen epävakaisuuteen ja vähentää jarrutuskykyä. Nämä ongelmat voivat vaarantaa kuljettajan ja matkustajien turvallisuuden ja aiheuttaa vakavia onnettomuuksia.

Kuinka kuluneet jarrut voidaan korjata?

Jarrujen kuluminen voidaan korjata ammattilaisen avulla. Kuluneet jarrupalat ja jarrulevyt voidaan vaihtaa uusiin, mikä parantaa jarrujärjestelmän tehokkuutta. Myös nesteet voidaan vaihtaa.

4. Ohjausjärjestelmän viat

Auton ohjausjärjestelmä on tärkeä osa ajoneuvoa, sillä se vastaa auton ohjattavuudesta ja ajoturvallisuudesta. Ohjausjärjestelmän vikoihin liittyvät ongelmat voivat vaikuttaa merkittävästi auton ajettavuuteen, mikä voi vaarantaa kuljettajan ja matkustajien turvallisuuden.

Yleisimmät ohjausjärjestelmän vikoihin liittyvät ongelmat

 1. Ohjausvaihteiston vauriot: Ohjausvaihteisto on tärkeä osa ohjausjärjestelmää, joka ohjaa auton kääntymistä. Vauriot ohjausvaihteistossa voivat aiheuttaa ongelmia auton ohjattavuudessa ja aiheuttaa epätasaisen ohjauksen.
 2. Ohjausakselin kulumiset: Ohjausakseli on osa ohjausjärjestelmää, joka yhdistää ohjauspyörän ohjausvaihteistoon. Pitkäaikainen käyttö, raskas kuormitus tai huonot tieolosuhteet voivat kuluttaa ohjausakselia, mikä voi vaikuttaa auton ohjattavuuteen.
 3. Ohjaustehostimen ongelmat: Ohjaustehostin on osa ohjausjärjestelmää, joka auttaa kuljettajaa ohjaamaan auton kääntymistä. Ongelmat ohjaustehostimessa voivat aiheuttaa epätasaista ohjausta, ja jopa estää ohjausjärjestelmän toimimasta kokonaan.

Vaikutukset ohjausjärjestelmän vikoihin

Ohjausjärjestelmän vikoihin liittyvät ongelmat voivat vaikuttaa merkittävästi auton ohjattavuuteen. Esimerkiksi vauriot ohjausvaihteistossa tai ohjausakselin kulumiset voivat aiheuttaa epätasaista ohjausta, mikä voi tehdä auton hallinnasta haastavaa. Ohjaustehostimen ongelmat voivat myös vaikuttaa ohjausjärjestelmän toimintaan ja hidastaa auton reagointia kuljettajan käskyihin. Tämä voi johtaa vaarallisiin tilanteisiin, jotka voivat vaarantaa kuljettajan ja matkustajien turvallisuuden.

Kuinka ohjausjärjestelmän viat voidaan korjata?

Ohjausjärjestelmän viat voidaan korjata ammattilaisen avulla. Ohjausvaihteiston vauriot voidaan korjata vaihtamalla vaurioituneet osat uusiin.

5. Sytytystulpat

Sytytystulpat ovat tärkeä osa auton moottoria, ja niiden kunto vaikuttaa suoraan moottorin toimintaan. Alapuolella käsitellään sytytystulppien toimintaa, niiden merkitystä auton moottorin toiminnalle ja yleisimpiä syitä sytytystulppien vaurioitumiselle.

Sytytystulppien toiminta

Sytytystulppien tehtävänä on sytyttää polttoaineen ja ilman seos moottorin sylinterissä, joka käynnistää moottorin toiminnan. Sytytystulpat sytyttävät seoksen kipinällä, joka syntyy kun korkea jännite välittyy tulpan kärjistä yliilmaan, polttoaineeseen ja palamistuotteisiin.

Sytytystulppien merkitys auton moottorin toiminnalle

Sytytystulppien merkitys moottorin toiminnalle on merkittävä. Sytytystulpat vaikuttavat suoraan moottorin käynnistymiseen, polttoaineen kulutukseen, päästöihin ja moottorin suorituskykyyn. Kun sytytystulpat ovat vaurioituneet tai kuluneet, se vaikuttaa moottorin käyntiin, mikä voi heikentää auton suorituskykyä ja aiheuttaa polttoaineen kulutuksen kasvua.

Yleisimmät syyt sytytystulppien vaurioitumiselle

 1. Kuluminen: Sytytystulpat kuluu luonnollisesti ajan myötä, kun niitä käytetään moottorin käynnistämiseen ja sammuttamiseen. Kun sytytystulpat kuluvat, se heikentää niiden kykyä sytyttää polttoaineseosta, mikä voi heikentää moottorin suorituskykyä.
 2. Öljy- ja lian kerääntyminen: Öljy- ja lian kerääntyminen sytytystulpan kärkiin voi estää niitä syttymästä kunnolla, mikä vaikuttaa moottorin käynnistymiseen ja suorituskykyyn.
 3. Viat sytytysjärjestelmässä: Viat sytytysjärjestelmässä, kuten sytytyspuolissa tai kaapeleissa, voivat vaikuttaa sytytystulppien toimintaan. Kun järjestelmässä on vikaa, se voi aiheuttaa sytytystulppien ennenaikaista kulumista tai heikentää niiden kykyä sytyttää polttoaineseosta.

6. Vääntyneet ja kuluneet osat

Auton eri osat ovat alttiina kulumiselle ja vaurioitumiselle normaalissa käytössä. Vääntyneet tai kuluneet osat voivat vaikuttaa auton suorituskykyyn, ajomukavuuteen ja turvallisuuteen.

Yleisimmät syyt vääntyneisiin ja kuluneisiin osiin

 1. Kulumisesta johtuvat osien vauriot: Auton moottorin ja jousituksen osat, kuten laakerit, nivelet, jouset, iskunvaimentimet ja jarrupalat, ovat alttiita kulumiselle ja vaurioitumiselle. Kulumisesta johtuvat vauriot voivat johtaa osien vääntymiseen, mikä vaikuttaa ajomukavuuteen, turvallisuuteen ja polttoaineen kulutukseen.
 2. Onnettomuudet: Auton onnettomuudet voivat aiheuttaa vääntymiä ja vaurioita auton eri osiin, kuten runkoon, korin osiin, jousitukseen ja pyöriin. Vaurioituneet osat on korjattava tai vaihdettava, jotta auton toiminta on taattu ja turvallisuus varmistettu.
 3. Huolimattomuus: Huolimattomuus auton huollossa ja korjauksessa voi aiheuttaa vääntymiä ja kuluneita osia. Esimerkiksi auton renkaiden huolto on tärkeää, jotta vältetään renkaiden epätasainen kulumista ja renkaiden vääntyminen.

Korjausvaihtoehdot

Kun auton osat ovat vääntyneet tai kuluneet, ne on korjattava tai vaihdettava. Korjausvaihtoehto riippuu osan vaurion laajuudesta ja sen vaikutuksesta auton toimintaan. Tässä on joitakin yleisiä korjausvaihtoehtoja:

 1. Korjaus: Joissain tapauksissa osaa voidaan korjata ilman, että sitä tarvitsee vaihtaa. Esimerkiksi vaurioituneet jousitusosat voidaan korjata hitsaamalla tai taivuttamalla.
 2. Osan vaihto: Kun osa on liian vaurioitunut korjattavaksi, se on vaihdettava uuteen. Vaurioituneen osan vaihto uuteen takaa auton toiminnan ja turvallisuuden.
 3. Ennakoiva huolto: Huolto-ohjelman noudattaminen ja osien säännöllinen tarkastus auttavat välttämään vääntyneitä ja kuluneita osia.

7. Moottorin kiinnikkeet ovat kuluneet

Moottorin kiinnikkeet ovat tärkeitä osia autossa, jotka pitävät moottorin paikallaan ja estävät sen tärinän ja liikkeen siirtymisen auton runkoon. Kun kiinnikkeet kuluvat, ne voivat aiheuttaa moottorin epävakautta ja tärinää, mikä voi tuntua ohjauspyörässä, kaasupolkimessa tai jopa koko autossa.

Moottorin kiinnikkeiden kuluminen voi johtua monista eri syistä, kuten auton ikääntymisestä, huonosta ylläpidosta tai vaurioitumisesta esimerkiksi onnettomuuden seurauksena. Kun kiinnikkeet kuluvat, ne menettävät jäykkyytensä ja kimmoisuutensa, mikä voi aiheuttaa moottorin värähtelyä ja liikettä.

Kuluneiden moottorin kiinnikkeiden korjaaminen voi olla hankalaa, ja se saattaa vaatia moottorin purkamista. Tämä tarkoittaa, että korjaaminen voi olla myös kallista. Siksi on tärkeää huoltaa autoaan säännöllisesti ja korjata pienetkin viat nopeasti ennen kuin ne johtavat suurempiin ongelmiin.

Jos havaitset autosi tärisevän tai liikkuvan epävakaasti, kannattaa aina tarkistaa moottorin kiinnikkeet. Jos ne ovat kuluneet tai vaurioituneet, ne on korjattava tai vaihdettava mahdollisimman pian. Muussa tapauksessa epävakaat kiinnikkeet voivat aiheuttaa suurempia vaurioita autossa ja vaarantaa matkustajien turvallisuuden.

8. Vaihteistoneste on loppunut

Vaihteistoneste on tärkeä osa auton vaihteiston toimintaa. Se auttaa voimansiirrossa, vähentää kitkaa ja varmistaa, että vaihteiston osat pysyvät jäähdytettyinä. Kun vaihteistoneste loppuu tai sen taso laskee liian alhaiseksi, voi aiheutua ongelmia, jotka voivat johtaa vaihteiston vaurioitumiseen.

Vaihteistonesteen loppuminen voi johtua monista eri syistä, kuten vuodoista, kulumisesta tai huollon laiminlyönnistä. Jos vaihteistoneste on loppunut, vaihteiston osat voivat joutua kosketuksiin toistensa kanssa ja aiheuttaa kitkaa, mikä voi johtaa kulumiseen tai jopa vaurioihin.

Jos huomaat, että autosi vaihteisto ei vaihda vaihteita sujuvasti tai että vaihtaminen tuntuu hankalalta tai jämäkältä, on mahdollista, että vaihteistoneste on loppunut. Voit tarkistaa vaihteistonesteen tason auton ohjekirjasta, mutta jos et ole varma, kannattaa pyytää apua ammattilaiselta.

Jos vaihteistoneste on loppunut, se on täytettävä mahdollisimman pian. Vaihteistoneste on erityistä öljyä, joka on suunniteltu toimimaan tiettyjen standardien mukaan. Vääränlaisen öljyn käyttö voi aiheuttaa ongelmia ja vaurioita vaihteistossa. Siksi on tärkeää käyttää oikeaa öljyä ja tarkistaa sen taso säännöllisesti.

Jaa

Uusimmat

Pukeutuminen rippijuhliin

Pukeutuminen perhejuhliin

Ylioppilasjuhlat pukukoodi

Miesten puvun pesu

Talvihäät pukeutuminen

Suositut